Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

" Εικόνες από τη γιορτή της Παναγιάς στο Μεσαναγρό"