Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά"


                               Μιλάτε   Μεσαναγρενά ( 27)

Πασκίζω……………………….προσπαθώ
ποσκελώ……………………… περνώ από πάνω
παστρέβω……………………...καθαρίζω
παστρικός…………………….. καθαρός
παστρικιά…………………….. ανήθικη γυναίκα
πατανία ……………………… κουβέρτα
παταρός……………………… μέρος του σπιτιού
μπατικιάζω…………………..  δημοπρατώ
πατός………………………… ο ίδιος
πατσαβούρα…………………. λερωμένο ρούχο
πεντάρτι……………………... αρτοκλασία
ποδιόϊνας……………………  ποδόγυρος
πολείπει…………………….. δε μου λείπει
ποτάσσω……………………. έχω
πεταβρίζομαι……………….. τεντώνομαι
πούγκα……………………… τσέπη
πουδουκλώνω……………… δένω τα πόδια ζώου
πουρνό……………………... πρωί
πουφτά ……………………. τέτοια
πόψε……………………….  απόψε