Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

"Βραβεύσεις στη εκδήλωση Γεύσεις παράδοσης στο Μεσαναγρό"

Αποvομή πλακέτας στον κ. Μάvη"
" Αποvομή πλακέτας στον κ. Αθανασά"

" Αποvομή πλακέτας στο κ. Ιωαvvίδη"Αποvομή πλακέτας στο κ. Γιωργά"


¨Αποvομή πλακέτας στοv κ. Μαvωλά"

" Αποvομή πλακέτας στοv κ. Ηλιάδη"

" Αποvομή πλακέτας στοv k. kωvσταvτivου"
΄Εγιναν βραβεύσεις σε μετανάστες Μεσαναγρενούς από την Αυστραλία που παραυρέθηκαν στην εκδήλωση .Στο πρόσωπό τους βραβεύσαμε όλους τους μετανάστες που αγαπούν το χωριό και το βοήθησαν στα δύσκολα χρόνια.
Βραβεύθηκε επίσης ο Αγιογράφος Γιάννης Μανωλάς που μας τιμά με τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου μας.