Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

" Παγκόσμια ημέρα εξαφανισμένων"


Η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων γιορτάζεται στις 30 Αυγούστου, για να επισύρει την προσοχή της Διεθνούς Κοινότητας στο πρόβλημα.
Η πρωτοβουλία ανήκει στη Λατινοαμερικανική Συνομοσπονδία των οικογενειών των εξαφανισμένων κρατουμένων , που ιδρύθηκε το 1981 στην Κόστα Ρίκα.
Την ημέρα αυτή αποδίδονται τιμές στους Διεθνείς Οργανισμούς που προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα . Τη Διεθνή Αμνηστία , τον Ερυθρό Σταυρό και την ΄Υπατη Αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών , για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δυστυχώς και σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται , άνθρωποι φυλακίζονται , αγνοούνται και πολλές φορές δε δίνουν σημεία ζωής. Η μεγαλύτερη παραβίαση συνήθως γίνεται από τα κράτη που δεν είναι δημοκρατικά και που δεν είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτά.
Ας ευχηθούμε όλα αυτά να αποτελέσουν ένα κακό όνειρο και να επικρατήσει στον κόσμο ο σεβασμός στον άνθρωπο.