Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009

" Εικόνες από την εκδήλωση Γεύσεις παράδοσης στο Μεσαναγρό"

" Τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου χορεύουν"
" Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Χατζηκώστας απευθύνει χαιρετισμό"


" Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσαναγρού κ.Γιάννης Καραγιάννης"


" Τα προϊόντα έτοιμα περιμένουν τους αγοραστές"" Η κουλουρία έτοιμη για μαγείρεμα"

¨Η πρώτη κατσαρόλα κουλουρία έτοιμη"