Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

" Συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου στις εκδηλώσεις στο Μεσαναγρό"

" O Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου κ. Γ. Περάκης απευθύνει χαιρετισμό"
" Η δασκάλα χορού κ. Μ. Τομάζου¨