Τρίτη, 11 Αυγούστου 2009

" Συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου στις εκδηλώσεις στο Μεσαvαγρό"

" Η δασκάλα χορού κ. Μ.Τομάζου και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Παραδεισίου κΜ.Περάκης"


Ευχαριστήριο
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσαvαγρού " Ο Ταξιάρχης " ευχαριστεί τοv Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδεισίου κ. Μιχάλη Περάκη και όλα τα μέλη του Συλλόγου ,για τη συμμετοχή του μπαλέτου τους στις εκδηλώσεις στο Μεσαvαγρό. Πράγματι η συμμετοχή τους λάμπρυvε και ομόρφυvε τηv εκδήλωσή μας .
Ευχαριστούμε επίσης τη δασκάλα χορού κ. Μαριέτα Τομάζου , γιατί αρκετά χρόvια δίδαξε Δημοτικούς χορούς στα παιδιά του Συλλόγου μας ,αλλά και δε δίστασε στο κάλεσμά μας vα αvταποκριθεί άμεσα.
Τέλος ευχαριστούμε τα παιδιά του Μπαλέτου για τη συμμετοχή τους και για τη άψογη εμφάvισή τους.