Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

" Παραλειπόμενα από την εκδήλωση -Γεύσεις παράδοσης στο Μεσαναγρό"

" Η κουλουρία μεταφέρεται για διανομή"

" Και οι γιαγιάδες βοηθούν"
" Το σερβίρισμα έχει αρχίσει"" Ο κόσμος ψωνίζει""΄Ολα για το μεροκάματο"
" ΄Ολοι παρόντες-Εκκλησία-Πολιτικοί-Δήμος-Κανάλια"