Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

"Εικόνες από την περιφορά του Επιταφίου στο Μεσαναγρό'

" Οι φωτιές παντού"

" Περιφορά του Επιταφίου"" Εντυπωσιακή φωτογραφία τη Μ. Παρασκευή"

" Η νεολαία παρούσα"
" Περιφρορά Επιταφίου"
¨Ο Επιτάφιος πέρασε από όλο το χωριό παρά το τσουκτερό κρύο"
" Η εκκλησία γεμάτη"


" Ο Επιτάφιος στολισμένος"

¨Οι νεαροί παρόντες"