Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

"Εικόνες από την περιφορά του Επιταφίου στο Μεσαναγρό'

" Οι φωτιές παντού"

" Περιφορά του Επιταφίου"



" Εντυπωσιακή φωτογραφία τη Μ. Παρασκευή"





" Η νεολαία παρούσα"








" Περιφρορά Επιταφίου"








¨Ο Επιτάφιος πέρασε από όλο το χωριό παρά το τσουκτερό κρύο"












" Η εκκλησία γεμάτη"














" Ο Επιτάφιος στολισμένος"













¨Οι νεαροί παρόντες"