Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

" Εικόνες από την Πλημμυριανή Μεσαναγρού που γιόρταζε σήμερα"

" Η Παναγιά Πλημμυριανή"

" Ο κόσμος αρκετός"" Η Επιτρόπισσα Τσαμπίκα στο καθήκον"

" ΄Εγινε περιφορά της εικόνας"" Η φύση οργιάζει"

" Το πέρασμα από το παράθυρο ,όπως απαιτεί το έθιμο"" Οι άρτοι πολλοί"

" Ο Μιχάλης ο ψάλτης ,πάντα παρών "" Ο υποφαινόμενος βοηθούσε τον Παπά αναπολώντας τα παλιά"