Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

" Εικόνες από το Μ. Σάββατο στο Μεσαναγρό"

" Το κτύπημα των θρονιών "

" Ο καθένας στο θρονί του έτοιμος να τηρήσει το έθιμο"" Οι απαραίτητες φωτιές"

" Η αρτοκλασία θα ευλογηθεί σελίγο"" Το κτύπημα των θρονιών άρχισε"

" Μικροί μεγάλοι τηρούν το έθιμο"

" Όλοι σε θέση μάχης"" Το έθιμο τηρήθηκε και με το παραπάνω"