Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

" Εικόνες από το Μ. Σάββατο στο Μεσαναγρό"

" Το κτύπημα των θρονιών "

" Ο καθένας στο θρονί του έτοιμος να τηρήσει το έθιμο"



" Οι απαραίτητες φωτιές"





" Η αρτοκλασία θα ευλογηθεί σελίγο"







" Το κτύπημα των θρονιών άρχισε"









" Μικροί μεγάλοι τηρούν το έθιμο"

























" Όλοι σε θέση μάχης"















" Το έθιμο τηρήθηκε και με το παραπάνω"