Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

"Μιλάτε Μεσαναγρενά"Άρτει…………………………έρθει
Ασιχτίρ………………………βρισιά
Άβκω…………………………θα βγω
Αγανιά………………………συκοφαντία
Αβκό………………………….αυγό
Αγκάστρι……………………εγκυμοσύμη
Αγκίνιο………………………αφόρετο
Αγκατσαρήθρες………… τα άνθη του αγκάτσαρου
Αγκλαβή…………………….προικοσύμφωνο
Άγροστη…………………….χόρτο
Αϊλαμος……………………. βρώμη
Άκουνα………………………χωρίς κουκούτσι
Άλοθας………………………άγριο σύκο
Αμανάτι……………………..παρατημένο
Αμπρόκα…………………….μπρόκα
Αντίερο ……………………..αντίδωρο
Αξάς……………………… ξάφερφος