Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

" Μιλάτε Μεσαναγρενά "


Βαζάνι……………………………….μελιτζάνα
Βαϊλίζω……………………………...περιποιούμαι, ασχολούμαι
Βάσσω………………………………γαυγίζω
Βαστάος…………………………….όριο χωραφιών
Βαστρί………………………………κομμάτι πήλινο
Βατέβκω…………………………….ζευγαρώνω
Βερεσέδια………………………….. χρέη
Βιτούρα…………………………….  αυτοκίνητο
Βίτσα………………………………   βέργα
Βκαίνω…………………………….  .βγαίνω
Βόι ………………………………...  βόδι
Βούα………………………………   αργαλειός
Βούκουλας………………………..   βοσκός βοδιών
Βουστέρνα………………………...  δεξαμενή
Βτομά……………………………..   βδομάδα
Βυτίνα…………………………….   Δοχείο νερού