Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

" Εικόνες από τη Μονή Θάρρι,που γιορτάζει σήμερα"