Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

" Εικόνες από τις εκλογές στο Μεσαναγρό"

"Το κτήριο του Μουσείου ,που έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης"
" Ξίπας - Καραγιάννης ,σκεπτικός ο ένας χαμογελαστός ο άλλος...λέτε το χαμόγελο να είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα των εκλογών............
" Τα προγνωστικά έδιναν και έπαιρναν...........
" Η Λέσχη γνώρισε παλιές δόξες.............."
" Ο δρόμος που οδηγεί στις κάλπες.."
" Και οι γυναίκες στη συζήτηση..."
" Οι εκλογές έχουν και πολλά καλά. Οι άνθρωποι ξαναβρίσκονται..."
" Ο Αθανασάς αγορεύει...Προσπαθεί να πείσει αλλά ...."
" Είσοδος του χωριού.Λέσχη . Εδώ συζητούνται τα πάντα..."
" Μια καλή παρέα. ..αλλά σκεπτική...."